aktualizováno: 20. 8. 2020

Vodácký oddíl KaČaTa - Klub turistů a lyžařů Brno pořádá

SPLUTÍ ŘEKY JIHLAVY 2020

30. 8. 2020 neděle - teče voda! Od 8:00 do 12:00 hodin.


Další termíny splutí:
13. 9. 2020 neděle, KTL Brno


Místo nasedání:
U mostu sil. II/392 mezi Mohelnem a Dukovany na levém břehu

Místo vysedání:
Na louce před Hrubšicemi na pravém břehu
Na pravém břehu v Ivančicích

Cena:
50 Kč za osobu starší 15 let

Charakter řeky:
Výborné informace o charakteru řeky - kilometráž (od 59,2 ř.km) naleznete na www.raft.cz

Povinnost všech účastníků organizovaného splutí:

  1. Nasedejte u mostu sil II/392; nasedání je (z důvodu úzké silnice pod hrází a soukromých pozemků) dovoleno POUZE U MOSTU SIL. II/392 mezi Mohelnem a Dukovany na levém břehu.
  2. Udržujte pořádek; všechny odpadky odvezte tam, odkud jste je dovezli! V případě nouze jsou v místě nasedání a vysedání umístěny odpadkové pytle; ty na vlastní náklady rozmísťujeme a odvážíme.
  3. Upevněte si věci v lodi; na vodě mějte všechny drobné věci (PET láhve, svačinu, boty, svršky apod.) přivázány k lodi! V případě převrhnutí Vám neodplavou věci a příroda si uleví. Na jezech a ve vracácích tak přibude místo na zastavení…
  4. Používejte označené WC; v místě nasedání a vysedání bude umístěno WC, které zajišťujeme jako pořadatel akce, lze použít i WC v tábořišti, jinak doporučujeme zastavit v některých občerstvovacích stanicích, kde lze jít na WC. Prosíme neznečišťujte prostor startu a cíle děkujeme!!!
  5. Organizace dopravy; dodržujte prosím dopravní značení, pokud musíte stát na silnici stůjte jen na pravé straně ve směru jízdy, neblokujte vjezdy na pozemky mimo silnic, neparkujte prosím na mostě a těsně před a za mostem, prosíme chovejte se k sobě ohleduplně na silnici i na vodě, děkujeme.
  6. Poplatek za splutí; vzhledem k tomu, že zajišťování splouvání Jihlavy je pro náš oddíl čím dál tím více náročnější a dělali jsme to dlouhé roky jen z lásky k vodácké veřejnosti. Rozhodli jsme se od roku 2018 začít vybírat poplatek za splutí ve výši 50,-Kč za osobu starší 15 let. Každý platící obdrží stvrzenku a originální nálepku. Prosím vezměte na vědomí, že se nejedná o poplatek za vodu, ale za službu organizace splutí. Proto, aby se mohla celá akce uskutečnit, museli jsme jednat se státními orgány, projednat podmínky vypouštění přehrady, jednat s městy a obcemi, zajistit pořadatelskou službu, pronajmout toalety, dopravní značení, rozmístit a uklidit odpadkové koše a odpadky atd. Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že uvedený symbolický poplatek Vám stojí za ty krásné zážitky na vodě a za to aby se akce splutí Jihlavy mohla konat i v dalších letech. Vysednout lze buď v Hrubšicích nebo v Ivančicích. Zde prosím také dodržujte pořádek. Pravidelně zde zůstávají věci a odpadky, které musíme vlastními silami uklízet. V případě porušování těchto povinností hrozí zrušení dalších pouštění vody!!

Mapa nástupních a výstupních míst:

Pro pohyb klikněte na mapu ...

Rychlý dotaz:


Sponzoři akce:


Klub Turistů a lyžařů Brno, z.s., Svratecká 449, 624 00 Brno | Kontakty na pořadatele: www.kacata.cz, ČSK: www.kanoe.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn v časovém programu či zrušení akce v závislosti na aktuálních hydrologických podmínkách.